ADHD bij Kinderen


Op Staatsvrijonderwijs.nl bieden we vooral een overzicht en informatie over onderwijs dat vrij is van overheidsbemoeienis. Maar soms willen we ook uitleg geven over andere school-, onderwijs- en kindgerelateerde onderwerpen. Dit een keer korte blog over ADHD.

Als een kind aandachtsproblemen heeft, hyperactief is of erg impulsief dan is het mogelijk om jouw kind te testen en bij een diagnose van ADHD een behandeling te beginnen. Het kan voor het kind enorm vervelend zijn, want hij of zij is gewoon zichzelf en heeft geen kwaad in de zin. Hierdoor is het als ouders zijnde vaak enorm frustrerend om jouw kind bijvoorbeeld minder goed presteert op school door deze aandoening. Je kunt als ouder hulp voor inschakelen voor de begeleiding en behandeling van de ADHD/ADD van jouw kind.

Wat is ADHD/ADD en hoe werkt de behandeling bij een kind

ADHD is vaak een aangeboren en erfelijke “afwijking” in kleine delen van de hersens. Hierdoor kan je jezelf moeilijk concenteren en ben je snel afgeleid (aandachtsproblemen), maak je snelle beslissingen die niet doordacht zijn (impulsief) en ben je vaak onrustig (hyperactief). ADHD zonder de hyperactivitiet wordt ADD genoemd. Dit kan verschillende problemen bij het leren op school met zich mee brengen en het is belangrijk dat hier op een goede manier mee om wordt gegaan. In veel gevallen zal de behandeling medicatie of gedragstherapie zijn. Maar dat hoeft niet. Voor een behandeling van ADHD bij jouw kind zal er eerst gekeken moeten worden naar een aantal factoren. Als eerste moet er gekeken worden naar de ernst van de ADHD/ADD en wat hiervan de bijkomende klachten zijn. Ook moet gekeken worden naar de problemen die er hierdoor opspelen en wat de voorkeuren van jouw kind zijn. Per kind zal er een unieke aanpak gemaakt moeten worden, want op deze manier kan de beste begeleiding geboden worden bij de ADHD/ADD van jouw kind.

Mogelijke voordelen ADHD behandeling kind

1. Jij zult als ouder meer inzicht krijgen in de problemen van jouw kind
2. Kinderen zullen beter om kunnen gaan met ADHD/ADD
3. Jouw kind en jij zullen meer rust vinden

Op maat gemaakte begeleidingsplan

Elk kind is anders en ze hebben niet allemaal dezelfde problemen. Pedagogen kunnen mogelijk aan de hand van het zogeheten kwadrantmodel onderzoek doen in welke categorie (aandachtsproblemen, impulsief, hyperactief) jouw kind het meeste valt. Aan de hand van deze resultaten kan er dan een plan gemaakt worden voor de begeleiding van de ADHD/ADD van jouw kind.

Ondersteuning aan ouders en begeleiders op scholen

Een groot deel van de behandeling bij ADHD/ADD van jouw kind hangt af van de ouders en de begeleiders (docenten/mentoren) op school. Het is daarom belangrijk dat ouders en begeleiders goed geïnformeerd worden hier over. Als jullie de problemen begrijpen kan er een betere begeleiding geboden worden aan jouw kind!