Basisscholen toch open in de Lockdown?


Vanaf 8 februari 2021(maandag) zijn de basisscholen en het speciaal onderwijs weer volledig geopend. Uit onderzoeken is gebleken dat het verantwoord is om weer open te gaan. Bovendien hebben ouders en kinderen dit zeer hard nodig. Vanaf 1 Maart mogen ook de studenten van het Voortgezet Onderwijs, hun studie hervatten. Hoewel Staatsvrije Scholen doorgaans vrij zijn in het invullen van de vorm van onderwijs, hebben ook zij zich aan de basis regels van de overheid te houden.

Extra maatregelen op basisscholen?

Om te voorkomen dat het virus zich verspreid gelden er vanaf 8 februari extra maatregelen op alle basisscholen. Naast al die extra maatregelen gelden er basisregels waar iedereen zich aan moet houden. Het lijkt volgens de Nederlandse Overheid de beste manier te zijn om te voorkomen dat het virus zich nog meer verspreid. Andere partijen, zoals initiatief Herstel NL hebben plannen waarin de scholen juist volledig open moeten.

Ook blijven kinderen die griep symptomen ervaren thuis en laten zich testen. Ook als de klachten relatief mild zijn zoals bijv. een snotneus of niesen wordt er verwacht dat ze toch thuisblijven. Op scholen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een beslisboom.

Wat voor maatregelen?

Er geldt voor groep 1 tot en met 6 dat er slechts één ouder of verzorger het kind mag ophalen en brengen. Daarbij wordt er van de ouders verwacht dat zij buiten de school wachten en natuurlijk 1,5 meter afstand houden. Er wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Van de kinderen die in groep 7 en 8 zitten wordt er verwacht dat ze zoveel als mogelijk zelf naar school komen. Om het aantal contacten te verkleinen, komen verschillende begin- en eindtijden, maar ook gespreide pauzes. Ook worden er schoolloop routes met een richtingsverkeer gemaakt waar mogelijk. Ook geldt er een advies voor de groepen 7 en 8, om in ieder geval in de gangen een mondkapje te dragen.

Wat deed de sluiting van de scholen met kinderen?

Afhankelijk van de leeftijd, heeft een lockdown verschillende consequenties. Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind(eren), en wil dat zijn of haar kind, veilig naar school kan. Met vooral het woord VEILIG in gedachte. Het is voor kinderen een verschrikkelijk grote verandering en dat is niet iets waar kinderen gek op zijn. Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en regelmaat. Op school gebeurt alles op vaste tijden en kinderen weten op die manier altijd, wat hun te wachten staat of wat er van ze verwacht wordt. Tijden het thuisonderwijs wordt alles anders voor de kinderen. Er zijn geen leeftijdsgenootjes, klasgenootjes, schoolplein en juf of meester meer. Kinderen worden eenzaam, down en hebben minder zin om dingen te ondernemen. Bovendien zijn de meeste ouders niet opgeleid om schooljuf of meester te worden, dus wordt het onderwijs altijd anders aangeboden dan op school. De kinderen zijn gewend aan de methodes op school en kunnen dezelfde stof daarom, thuis minder snel oppikken.

Hoe hebben ouders de Lock down ervaren?

Het is nu eenmaal niet makkelijk als ouder in deze corona tijd. Thuisonderwijs, een kinderopvang aan huis maar, aan het einde van de dag een baas die vraagt of je je werk wel af hebt. Je hebt je vrienden, je werk, je relatie, en dan ook nog de feestdagen die je moet organiseren. Het is moeilijk om dit alles te kunnen combineren, en niemand is hier echt goed op voorbereid.