Intelligentieonderzoek kind


Op de website staatvrijonderwijs.nl behandelen we vooral onderwerpen die los staan van de door de overheid geregelde onderwijszaken. Maar we leggen ook graag zaken uit die je in het reguliere onderwijs en/of staatsvrijonderwijs kunt tegenkomen. Vandaag hebben we het over het intelligentieonderzoek.

Als jouw kind onderpresteert op school, dan kan je ervoor kiezen om jouw kind een intelligentieonderzoek te laten doen. Als ouder wil je weten waarom jouw kind minder presteert dan andere op school, want dit hoeft niet altijd te liggen aan de intelligentie van jouw kind. Om de exacte reden te weten waarom jouw kinder minder presteert is er een intelligentieonderzoek voor kinderen.

Waarom een intelligentieonderzoek bij jouw kind doen?

Op het moment dat een kind minder goed presteert op school, dan wordt dit vaak als een minder intelligent kind beschreven. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Het kan namelijk een aanwijzing zijn voor faalangst. Naast het feit dat de faalangst zorgt voor mindere prestaties kan het er ook voor zorgen dat jouw kind minder inzet toont op school als verdedingsmechanisme. Hierdoor hebben ze een excuus dat ze er niet veel voor hebben gedaan en daarom een laag cijfer gehaald hebben. Ook kan een kind onder gaan presteren, omdat deze niet genoeg uitgedaagd wordt. De leerstof is dan enige tijd te makkelijk geweest waardoor er gedachte wordt dat het allemaal vanzelf zal gaan. Daarom is het altijd verstandig om een intelligentieonderzoek te laten doen door jouw kind. Aan de hand van de uitslag van de IQ test van jouw kind kan er gezien worden of jouw kind daadwerkelijk minder slim is dan de rest of dat er iets anders aan de hand is. Een intelligentietest voor jouw kind zal dit namelijk gelijk ontdekken. Bekijk eens een voorbeeld van zo’n intelligentieonderzoek voor een kind om te zien wat dit inhoudt.

Mogelijke Voordelen intelligentietest kind

1. Je weet gelijk de uitslag van de IQ test van jouw kind
2. Reden van onderpresteren wordt benoemd
3. Tips/adviezen kunnen gegeven worden voor betere prestaties
4. Keuze voor begeleiding is mogelijk

Dienst intelligentieonderzoek kinderen

Voordat het intelligentieonderzoek bij jouw kind plaats zal vinden zal er vaak eerst een intakegesprek zijn bij het desbetreffende bureau. Hierna zal er een psychodianostisch onderzoek plaatsvinden waarbij de cognitieve capaciteiten worden onderzocht. Hier wordt gekeken naar de beheersing van de Nederlandse taal hoe het hoe het onderzoek afgenomen gaat worden. Er bestaat namelijk de keuze tussen een verbaal- en nonverbaalonderzoek. Aan het einde van het onderzoek zal er een eindgesprek plaatsvinden waar een schriftelijk rapport overhandigt zal worden waar concrete tips en adviezen in staan die direct toegepast kunnen worden. Na het intelligentieonderzoek kan er nog gekozen worden om verdere begeleiding af te spreken. Met deze verdere begeleiding kan jouw kind verder bijvoorbeeld meer gestimuleerd worden en van adviezen voorzien blijven. Wat in veel gevallen ook goed werkt is het bespreekbaar maken van de resultaten met de school waar jouw kind op zit. Op deze manier kan er door de docent rekening gehouden worden met de manier waarop deze lesgeeft aan jouw kind. Dit kan net de stimulans zijn die ervoor zorgt dat jouw kind veel beter gaat presteren op school.